Jaká je situace v otázce daně z nabytí nemovité věci?

Tisková zpráva MFČR: Ministerstvo financí 30.4.2020 na jednání vlády předložilo návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vláda návrh v upraveném znění schválila a ten nyní poputuje do Sněmovny. Projednán bude ve standardním legislativním procesu.

Co to vlastně znamená?

 1. Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019.
 2. Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.
 3. Zrušení možnosti uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabude nemovitost nejpozději v prosinci 2021. Tj., pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.
 4. Tím, že se změna váže na datum nabytí vlastnictví nemovité věci je pamatováno i na refinancování. Nový úvěr, kterým se refinancoval původní úvěr na koupi nemovitosti (klient zaplatil daň), nebude se měnit vlastník a klient bude mít stále nárok na odpočty úroků i na novém úvěru.

Rizika spojená s termíny schválení návrhu

 1. Standardní lhůta pro podání daňového přiznání na dani z nabytí nemovitých věcí je do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
 2. V rámci liberálního balíčku vlády byly lhůty posunuty, což v praxi znamená, že klientům, kteří nabyli nemovitost (vklad práva byl proveden) v prosinci 2019, vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nejpozději do 31. 3. 2020 a v uvedené lhůtě daň zaplatit. Pokud tito poplatníci podají daňové přiznání a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020, nebudou muset platit pokutu za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ani úrok z prodlení. Obdobně se postupuje v případech, kdy lhůta pro podání daňového přiznání a pro splatnost daně připadá na konec dalších měsíců v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020.
 3. Z výše uvedeného vyplývá, že tito klienti nemusí podávat daňové přiznání a platit daň z nabytí, pokud bude návrh schválený do 31.8.2020. Nicméně pokud nebude, tak by všichni ti, kteří nabyli nemovitou věc od 1.12.2019 až 31.5.2020 podat DP a daň zaplatit musí, aby jim nenabíhaly úroky od počátku daňové povinnosti. Poté po schválení budou moci žádat o vyplacení přeplatku na dani.

Závěrem

 1. Aktuálně ale není nic jisté a nemůžeme spoléhat na to, že zákon bude schválen.
 2. Je dobré s prostředky na daň počítat. Hlídat si termín pro odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně stejně pozorně jako schválení návrhu a možnosti podání žádosti o přeplatek.
 3. Budeme se těšit, že možná dostaneme daň zpátky.
 4. Vládní návrh je vstřícným krokem především vlády k narovnání podmínek v EU, kde platíme víc než v Rakousku i Německu, Řecku nebo Polsku. Na Slovensku se tato daň neplatí.